Oferta

Pozostałe usługi w zakresie księgowym

  • pomoc w przygotowaniu i wysłaniu e-sprawozdania finansowego do e-krs,
  • pomoc w sporządzeniu wniosku o wpis do CEIDG i wybór korzystnej formy opodatkowania,
  • sporządzanie wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych,
  • przygotowywanie biznes planów,
  • rozliczanie dotacji otrzymanych ze środków unijnych

ME Consulting Sp. z o.o.
Ul. Kraszewskiego 60
33-380 Krynica Zdrój

Kontakt
Tel./fax.184715389
Mobile: 504 126 850
e-mail: biuro@meconsulting.com.pl

© ME Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone