Oferta

Usługi płacowe

 • przygotowanie list płac osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło i powołania,
 • obliczenie zaliczek na podatek dochodowy PIT zatrudnionych osób,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń z ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych informacji dotyczących wynagrodzenia pracowników,
 • zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie zatrudnionych osób dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • zarejestrowanie oraz wyrejestrowanie zatrudnionych osób dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania prawa podatkowego oraz ubezpieczeń,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowanie deklaracji do PFRON, SOD,
 • przygotowanie informacji do komorników oraz urzędów skarbowych w związku z zajęciem wynagrodzeń,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowanie deklaracji PIT-11 dla zatrudnionych,
 • przygotowanie deklaracji PIT-4R o zaliczkach na podatek dochodowy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie świadectw pracy dla pracowników,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych, ZUS, PIP,

ME Consulting Sp. z o.o.
Ul. Kraszewskiego 60
33-380 Krynica Zdrój

Kontakt
Tel./fax.184715389
Mobile: 504 126 850
e-mail: biuro@meconsulting.com.pl

© ME Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone