Oferta

Usługi księgowe

 • księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych według indywidualnie dostosowanego planu kont,
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • księgowanie płatności zobowiązań i należności oraz kontrola rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, urzędami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prezentowanie wyników finansowych za poszczególne miesiące roku obrotowego,
 • kalkulacja dochodów / strat podatkowych oraz zaliczek na CIT / PIT,
 • rozliczanie podatku od towarów i usług VAT, wysyłanie pliku JPK_VAT,
 • bieżące doradztwo w zakresie stosowania prawa podatkowego i bilansowego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS,
 • przygotowanie raportów wymaganych przez NBP,
 • sporządzanie indywidualnych raportów finansowych dla zarządu, właścicieli,
 • prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego na dzień bilansowy,
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT / PIT na koniec roku podatkowego,
 • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych,

ME Consulting Sp. z o.o.
Ul. Kraszewskiego 60
33-380 Krynica Zdrój

Kontakt
Tel./fax.184715389
Mobile: 504 126 850
e-mail: biuro@meconsulting.com.pl

© ME Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone